Zarobki kierowników w instytucji publicznej – jawne także dla związków zawodowych

Zakładowa organizacja związkowa ma prawo do uzyskania informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dotyczy to także informacji o zarobkach kadry kierowniczej publicznej jednostki służby zdrowia.

Wyższe odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie powinno być zapisane w treści umowy

Wyższe niż kodeksowe odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego należy się pracownikowi tylko wówczas, jeżeli stosowne postanowienia, o podwyższonym odszkodowaniu, znajdą się w umowie o pracę. Jeżeli ich nie ma, odszkodowanie należy się na zasadach kodeksowych.

Wnioski o opiekę nad dzieckiem lub urlop – czy wykluczają zasiłek opiekuńczy

Pytanie: Na początku grudnia pracownik złożył wniosek o opiekę nad dzieckiem (art. 188 kp) na dzień 23 grudnia 2019 r. i 3 wnioski urlopowe (na okresy od 24 do 27 grudnia 2019 r., od 30 do 31 grudnia 2019 r., oraz od 2 do 3 stycznia 2020 r.). Następnie do zakładu pracy wpłynęły 2 zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do 14 lat (od 23 do 31 grudnia 2019 r. oraz od 2 do 3 stycznia 2020 r.). Jak powinniśmy rozliczyć nieobecność pracownika we wspomnianym okresie w związku z otrzymaniem wniosków o opiekę i urlop oraz zwolnień lekarskich obejmujących ten sam okres?

Świadczenia ZFŚS wypłacone w 2019 r. – jak je wykazać w PIT-11

Pytanie: U części pracowników świadczenia z ZFŚS nie przekroczyły 1.000 zł, a u niektórych przekroczyły i od nadwyżki ponad tę kwotę zakład odprowadził podatek dochodowy (wypłacone były tylko świadczenia pieniężne). Czy wartość nadwyżki ponad 1.000 zł i odpowiednio podatek od tej nadwyżki należy wykazać w pozycjach: 29 i 30 PIT-11, a wartość 1.000 zł i poniżej 1.000 zł (u tej części pracowników, którzy otrzymali łącznie w roku świadczenia poniżej 1.000 zł) w nowej części F PIT-11, np. poz. 75 i 76? W jaki sposób wykazać takie same świadczenia jak w pkt 1, ale wypłacone byłym pracownikom emerytom? W tym przypadku nie pobrano zaliczek na podatek dochodowy, gdyż świadczenia nie przekroczyły 3.000 zł. Czy w części F PIT-11?

Sposób wykazania w PIT-11 zaliczki pobranej od zasiłku chorobowego

Informację PIT-11 za 2019 rok należy sporządzić w wersji 25, która została wprowadzona rozporządzeniem z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Wersja PIT-11(25) znacząco różni się od dotychczas obowiązujących. Sprawdź, jak rozliczać z fiskusem zasiłki chorobowe.

Proces tworzenia PPK w średnich firmach rozpoczęty

Od 1 stycznia 2020 r. średniej wielkości pracodawcy powinni rozpocząć wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych. Obowiązek dotyczy firm, które w połowie 2019 r. zatrudniały od 50 do 249 osób zatrudnionych.

Pracownik sporadycznie kierujący samochodem – czy musi mieć badania specjalistyczne

Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na stanowisku biurowym, sporadycznie kierujący samochodem osobowym w ramach obowiązków służbowych, podlega szczególnym badaniom wstępnym i okresowym? Jak w tej sytuacji określić stanowisko pracy na skierowaniu na badania lekarskie?

Powierzanie czynności wykraczających poza rodzaj pracy – jakie są skutki

Pytanie: Proszę o informację, czy dopuszczalna jest sytuacja, w której pracodawca notorycznie wymaga od osób zatrudnionych wykonywania czynności w ramach dwóch, rodzajowo różnych stanowisk pracy? Jakie są konsekwencje takiej sytuacji? Dodam, że pracodawca nie zapewnia pracownikom żadnego dodatkowego wynagrodzenia w związku z wykonywaną dodatkowo pracą.

Obowiązuje nowy indywidualny mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. nie można już wpłacać podatku na dotychczasowe rachunki. Nowy, indywidualny rachunek podatkowy, zwany mikrorachunkiem, dotyczy podatku PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Mikrorachunek podatkowy – czy każdy musi go posiadać

Pytanie: W związku z nowymi przepisami dotyczącymi mikrorachunku podatkowego, proszę o informację, czy każdy podmiot jest zobowiązany do wygenerowania takiego rachunku?