Jak przy dokonywaniu potrąceń uwzględnić wartość świadczenia niepieniężnego

Pytanie: Pracownik dysponuje samochodem służbowym nie tylko w czasie pracy, ale również poza nią, w celach prywatnych. Z tego tytułu ma doliczany do wynagrodzenia przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Przychód ten jest co miesiąc ustalany w różnej wysokości, według stawki za km przebiegu, oszacowanej na podstawie cennika usług miejscowej wypożyczalni samochodów. Pracownik prowadzi ewidencję przejazdów osobistych. Korzysta z samochodu firmowego tylko w dniach roboczych. Na weekendy i np. na czas urlopu pracownik musi odstawić auto na parking przed zakładem pracy. W kwietniu otrzymaliśmy od komornika zajęcie wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności (niealimentacyjne), na sumę 9.800 zł. Jak prawidłowo dokonać potrącenia – czy wziąć pod uwagę również świadczenie nieodpłatne? Pracownik zarabia 4.000 zł, pracuje na cały etat i ma prawo do podstawowych kosztów. Nie ma natomiast odliczanej kwoty wolnej w podatku – 46,33 zł.

Odpowiedź: Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych ma wpływ jedynie na podstawę dokonania obowiązkowego potrącenia, czyli niejako wyznacza dochód netto, z którego należność komornicza zostanie zaspokojona. Oznacza to, że wartość takiego świadczenia nie podlega wliczeniu do kwoty granicy ujęcia.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Przegląd Płacowo-Kadrowy
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Przegląd Płacowo-Kadrowy

ZOBACZ OFERTĘ