MRPiPS zapowiada: praca zdalna zastąpi telepracę

Z Kodeksu pracy zniknie telepraca, a zastąpią je regulacje dotyczące pracy zdalnej. Ministerstwo pracy chce, aby praca zdalna była stosowana w oparciu o rozwiązania określone w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę z zatrudnionymi. W porozumieniu z pracownikiem możliwe byłoby uzgodnienie zasad rekompensaty kosztów pracy świadczonej poza firmą.

Stan epidemii – czy przesuwa termin udzielenia urlopu zaległego?

Czy mając na uwadze obowiązujący stan epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi, w oparciu o rozwiązanie przewidziane w tarczy antykryzysowej, urlopu zaległego za 2019 r. po dniu 30 września 2020 r., czyli po terminie wskazanym w art. 168 Kodeksu pracy? Poznaj stanowisko eksperta w tej sprawie.

Od 20 września ZUS wyrównuje nadpłaty składek

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań – przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozliczanie ZFŚS w czasie epidemii – zwolnienia od podatku, zapomogi z powodu zachorowania na COVID-19

Panujący obecnie w Polsce stan epidemii wpływa również na rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zwiększony limit świadczeń objętych przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, ponieważ mogą rzutować na rozliczenia PIT-11 za 2020 rok. Jeśli pracodawca zmieni rodzaj przyznawanych świadczeń, odpowiednie zapisy muszą się także znaleźć w regulaminie ZFŚS.

Odpis na ZFŚS w czasie pandemii – sprawdź, jak zawiesić wrześniową wpłatę

Zbliża się termin wpłaty na rachunek ZFŚS drugiej transzy z tytułu odpisu na ZFŚS. Pracodawca, który zamierza zawiesić wrześniową wpłatę na fundusz socjalny z powodu koronawirusa, powinien swoją decyzję zakomunikować pracownikom. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego uprawnienia i jakie dokumenty trzeba wypełnić, zawieszając odpis na ZFŚS.

MRPiPS wyjaśnia, kiedy będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Pomimo, że epidemia nie odpuszcza, od września zdecydowana większość uczniów ma powrócić do nauki w szkolnych ławkach. Co w sytuacji, gdy z powodu zagrożenia koronawirusem placówka zostanie zamknięta?

Wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego tylko do 31 sierpnia

Dziś jest ostatni miesiąc, w którym można skorzystać ze świadczenia pieniężnego w postaci tzw. dodatku solidarnościowego. Osoby zainteresowane otrzymaniem takiego wsparcia, na złożenie stosownego wniosku do ZUS mają czas do końca tego miesiąca.

Sprawdź, do kiedy zastosujesz rozwiązania antykryzysowe

W początkach września mija okres obowiązywania niektórych przepisów tarczy antykryzysowej. Jaki to ma wpływ na antykryzysowe rozwiązania kadrowe? Które z nich nadal można stosować? Przedstawiamy praktyczne zestawienie.

ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienia składkowe

ZUS bez dodatkowego wniosku ponownie rozpatrzy złożone do 30 czerwca 2020 r. wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj br. Dotyczy to płatników, którzy posiadali nadpłatę, lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

Turystyka i estrada otrzymają pomoc finansową

Wypłat na rzecz podróżnych za nieodbyte imprezy turystyczne w związku z epidemią koronawirusa będzie dokonywać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – wynika z poselskiego projektu ustawy, który 14 sierpnia 2020 r. wpłynął do Sejmu.