WYDANIE ONLINE

Płaca zasadnicza gwarantuje zaspokojenie podstawowych potrzeb pracownika. Nie zawsze motywuje jednak w sposób silny i jednoznaczny do wzmożonego wysiłku w pracy. Jej wysokość zostaje na ogół określona w umowie o pracę i jest przede wszystkim wynagrodzeniem za pozostawanie w dyspozycji pracodawcy. Aby podwyżka tego składnika pełniła funkcję motywacyjną, istotna jest rzetelna ocena efektów i konsekwentne wykorzystanie wyników oceny w ustalaniu kwoty podwyżki. Największą efektywność w praktyce przynoszą zmienne składniki wynagrodzenia. Ich wielkość może być bowiem na bieżąco aktualizowana – zarówno w odniesieniu do minionych osiągnięć, jak i w oczekiwaniu na przyszłe wyniki.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca przyznał pracownikowi premię kwartalną. Czy może jej nie wypłacić?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład wypłacał w 2014 roku tzw. wczasy pod gruszą. Jedna z pracownic przebywała na urlopie rodzicielskim do 30 stycznia 2015 r. Od 31 stycznia 2015 r. będzie na zaległym urlopie wypoczynkowym za 2014 r. Cały odpis na fundusz socjalny na 2014 rok został wykorzystany, natomiast w 2015 r. nie będziemy wypłacać wczasów pod gruszą. Czy musimy wypłacić pracownicy to świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak pracodawca powinien uregulować kwestię należności z tytułu podróży służbowych w regulaminie wynagradzania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca chce przyznać zapomogę finansową z ZFŚS pracownicy, której mąż - także pracownik firmy - ginął w wypadku samochodowym, pozostawiając na utrzymaniu żony dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym Trudna sytuacja materialna pogłębiona jest dodatkowo odmową wypłacenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, kasacją samochodu oraz zarobkami pracownicy (ok. 1.400 zł netto miesięcznie). Czy na tej podstawie można wypłacić zapomogę z ZFŚS i zakwalifikować przypadek pracownicy jako zdarzenie losowe połączone z trudną sytuacją materialną i życiową? Jeśli tak, jakie dokumenty, oprócz wniosku, powinna złożyć pracownica?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma wynajęła mieszkanie spółdzielcze i na podstawie umowy najmu płaci jego właścicielowi 1.500,00 zł miesięcznie. W spółdzielni czynsz za ten lokal wynosi jednak 800,00 zł na miesiąc. Firma udostępniła mieszkanie dwóm pracownikom. Jak dokonać rozliczenia pensji pracownika za wrzesień 2015 r. w przypadku udostępnienia mu mieszkania, jeśli jego stała pensja miesięczna wynosi 2.350,00 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy małżeństwo zatrudnione w tym samym zakładzie pracy może oddzielnie wnioskować o dofinansowanie z ZFŚS, np. do kosztów zimowiska czy innej formy wypoczynku ich dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umów o pracę zatrudnimy przedstawicieli handlowych, którym będą wypłacane m.in. comiesięczne premie w wysokościach zależnych od wartości zebranych zamówień na nasze usługi. Czy wobec tego typu wypłat możemy zastosować zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych posiadamy środki na przyznawanie pożyczek na remont mieszkania, tzw. fundusz remontowy. Jeden z pracowników zwrócił się o przyznanie pożyczki wskazując, że jest w ciężkiej sytuacji finansowej, a pożyczka poprawiłaby „budżet domowy”. Nie wspomniał, że jest mu ona potrzebna na remont mieszkania. Czy w takiej sytuacji można mu udzielić pożyczki z funduszu remontowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Regulamin funduszu socjalnego w mojej firmie określa „widełki dochodu na członka rodziny”, od których uzależnia się przyznanie i wysokość dopłat do wypoczynku. Dochód ten ustalam na podstawie oświadczeń pracowników. Czy mam prawo domagać się, by pracownicy udokumentowali dochody, np. przedstawiając zeznania podatkowe (PIT-y)?

czytaj więcej »

Pytanie: Syn naszego pracownika w lipcu 2014 roku skończył 25 lat. Studiuje na ostatnim roku studiów dziennych 2014/2015. We wrześniu 2015 roku zawarł związek małżeński. Nadal nie pracuje. Czy nasz pracownik może ująć swojego syna do liczby członków rodziny na utrzymaniu ? Jeśli nie, to od którego miesiąca członek rodziny nie powinien być brany pod uwagę przy ustaleniu dochodu dla potrzeb ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik, który ma dziecko i nie pozostaje w związku małżeńskim, może swój dochód – dla celów dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS – podzielić na 2 osoby (siebie i dziecko), czy też na 3? Czy jest jakaś zależność adresu zamieszkania czy zameldowania? Czy w ogóle nie może wykazać dziecka?

czytaj więcej »

wiper-pixel