WYDANIE ONLINE

Likwidacja dodatkowych urlopów macierzyńskich i modyfikacje w zakresie przyznawania urlopów rodzicielskich to najważniejsze ze zmian, które wpłynęły na zasady przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich. Zmieniły się również zasady udzielania urlopów ojcowskich, nastąpiły zmiany w urlopach macierzyńskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego. Ponadto, od początku bieżącego roku, pojawiły się nowe formy dokumentowania niezdolności do pracy, związane z wystawianiem zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Nowe formy orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby albo konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny wpłynęły w istotny sposób na zasady dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Z początkiem 2016 roku istotnym zmianom uległy zasady korzystania z niektórych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Zlikwidowany został dodatkowy urlop macierzyński, a odpowiednio przedłużony – o jego okres – urlop rodzicielski. Zwiększyły się również możliwości korzystania z nowych uprawnień przez ojca dziecka lub innych członków rodziny. Zmiany te istotnie wpłynęły na zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego. Określone zostały również nowe zasady dokumentowania uprawnień do tego zasiłku.

czytaj więcej »

wiper-pixel