WYDANIE ONLINE

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy, jeżeli taka powinność wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. W praktyce zwolnienia od pracy można podzielić na cztery grupy: w celu sprawowania funkcji publicznej lub pełnienia obowiązków publicznych poza zakładem pracy; w celu sprawowania funkcji publicznej lub pełnienia obowiązków publicznych u pracodawcy (w zakładzie pracy); w celach szkoleniowych (podwyższanie kwalifikacji zawodowych) i dydaktycznych; w celu ochrony zdrowia pracownika oraz załatwienia ważnych spraw osobistych i rodzinnych. Na podstawie jakich dokumentów pracodawca powinien zwolnić od pracy pracownika? W jakich przypadkach musi wypłacić zatrudnionemu wynagrodzenie za czas zwolnienia, a kiedy nie – szczegółowo omawiamy w opracowaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel