WYDANIE ONLINE

Od 1 kwietnia 2017 r. dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe rozpocznie się nowy okres składkowy, dla którego trzeba ustalić wysokość stopy procentowej składki na to ubezpieczenie. Część płatników będzie musiała samodzielnie ustalić procent składki, a pozostałych wyręczy w tym ZUS. Jak poprawnie ustalić składkę samodzielnie wskazujemy poniżej krok po kroku.

czytaj więcej »

1 marca zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa na mocy przeprowadzonej reformy administracji skarbowej. Sprawdźmy, co reforma przyniosła płatnikom podatków.

czytaj więcej »

Jeżeli płatnik składał informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata oraz spełnia pozostałe wymagania ustawowe, to ZUS ustali mu stopę składek wypadkowych na nowy rok składkowy. Rok ten rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do 31 marca 2018 roku. Jakie są to wymagania ustawowe? Kiedy płatnik ustali stopę procentową we własnym zakresie? Jaką stopę zastosować, gdy dojdzie do połączenia spółek? Koniecznie sprawdź w tekście.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. ma zostać wprowadzony nowy, „bardziej przyjazny” sposób sporządzania zwolnień lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Dłużej „w obiegu” pozostaną również zwolnienia papierowe. Takie wnioski płyną z projektu zmian w przepisach ustawy chorobowej*. Poznaj motywy zmian.

czytaj więcej »

ZUS będzie uprawniony do przeksięgowania składek zapłaconych za pracowników przez firmę zewnętrzną na konto zakładu macierzystego, jeżeli zakwestionuje outsourcing. Rozwiązanie takie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306), nad którym trwają prace w Sejmie*. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Osoby zatrudnione w sferze budżetowej, której płace na pewien czas zamrożono, ze względu na brak waloryzacji, nieprzewidzianej w kolejnych ustawach budżetowych, nie mają skutecznych roszczeń o sądową waloryzację płac. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 22 listopada 2016 r. (sygn. akt III PK 15/16). Sprawdź, jakie są konsekwencje tego orzeczenia dla pracodawcy.

czytaj więcej »

Pracownik mający prawo do urlopu wychowawczego może żądać obniżenia jego wymiaru czasu pracy. Nawet niewielkie obniżenie daje mu ochronę przed wypowiedzeniem. Na jak długo? Czy jest to bezwzględna ochrona? Dowiedz się jakie są jej granice, jak ją formalnie przeprowadzić i czego może żądać pracownik.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wezwał na rozmowę pracownicę , zamknął drzwi do gabinetu, w którym to znajdowali się jeszcze inni pracownicy ( dwóch mężczyzn ) ,po czym pracownica została oskarżona o kłamstwo i niedoinformowanie pracodawcy dot. spraw kadrowych. Nie miała szansy na odparcie zarzutów oraz czuła się skrępowana w obecności dwóch mężczyzn. Czy pracodawca mógł tak postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednemu z pracowników chcemy wręczyć wypowiedzenie zmieniające z pełnego wymiary na 1/2 etatu. Czy obliczając wynagrodzenie powinniśmy proporcjonalnie obliczyć wynagrodzenie czy możemy przyznać mniejszą stawkę. Nie znalazłam przepisów, które by regulowały te kwestię. Wynagrodzenie po zmniejszeniu nie będzie mniejsze niż 1/ minimalnego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, która działa przy Urzędzie Miejskim, obsługę finansową prowadzi osoba z Referatu Finansowo – Księgowego. W regulaminie organizacyjnym urzędu jest zapis, że do zadań Referatu Finansowo – Księgowego należy prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – pożyczkowej urzędu. Czy pracownik, który to wykonuje musi mieć zapisane w zakresie obowiązków prowadzenie księgowości kasy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik kilka razy zjawił się w pracy pod wpływem alkoholu (badanie alkomatem). Do tej pory otrzymywał tylko ustną reprymendę. Jednak na początku marca incydent się powtórzył a ponadto, pracownik nie pojawił się też w pracy i nie przedstawił usprawiedliwienia. Zatem, w sumie dwa dni ma nieprzepracowane. Z powodu stanu nietrzeźwości pracodawca musiał go bowiem odesłać do domu i nie dopuścił do pracy. Jaką karę pieniężną można w tym przypadku zastosować i jak ją obliczyć ? Pracownik jest zatrudniony na pełen etat, zarabia 2 800 zł oraz ma prawo do premii miesięcznej od 80 do 250 zł. Pracownik ma też zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 5000 zł.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru zasiłku ustala się na podstawie wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy wtedy, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. Sprawdź, jak poprawnie ustalić podstawę wymiaru zasiłku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła przed powstaniem niezdolności do pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu oraz rekonwalescencję obejmujące okres 45 dni. Jak rozliczyć wynagrodzenie za ten czas, jeśli pracownika obejmuje okres wyczekiwania. W jaki sposób taką sytuacje rozliczyć u zleceniobiorcy?

czytaj więcej »

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy związanej ze świadczeniem usług może łączyć się z koniecznością odbywania wyjazdów. W takim przypadku zleceniobiorcy przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio z tym związanych – chyba że wyraźnie wyłączono je w umowie. Można też zrobić odwrotnie: rozszerzyć w umowie zakres świadczeń dla zleceniobiorcy. I to nawet na taki, jaki przysługuje pracownikom odbywającym podróże służbowe. Dlaczego wyjazd powinien wynikać z istoty zlecenia? Czy przejazdy zleceniobiorcy to „podróż służbowa”? Które wydatki trzeba zwrócić zleceniobiorcy i czy są one zwolnione z podatku i składek? Przeczytaj tekst i skorzystaj ze wskazówek eksperta.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik w maju 2017 roku zamierza wykorzysta 5 dni (40 godzin) urlopu wypoczynkowego. Od 1 marca 2017 r. wynagradzany jest on stawką akordową, wcześniej zaś otrzymywał co miesiąc stałą pensję zasadniczą. Jak w tej sytuacji obliczyć należne mu wynagrodzenie urlopowe w związku ze zmianą systemu wynagradzania?

czytaj więcej »

wiper-pixel