WYDANIE ONLINE

Pracownikowi, oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują inne świadczenia wypłacane przez pracodawcę. Na wybranych przykładach sprawdźmy, jak bezbłędnie naliczać i wypłacać podwładnemu zarówno gwarantowaną pensję jak i inne składniki wynagrodzenia w 2018 roku. 

czytaj więcej »

wiper-pixel