WYDANIE ONLINE

Zatrudnianie obywateli obcych państw w Polsce stało się już zjawiskiem powszechnym. Najczęściej zatrudnienie ma miejsce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia bądź o dzieło. Cudzoziemcowi, obojętnie czy z kraju Unii Europejskiej czy spoza niej, należy ustalić właściwe ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego oraz miejsce tzw. rezydencji dla celów podatkowych.

czytaj więcej »

Od 25 maja b.r. podmioty przetwarzające dane osobowe będą musiały spełniać nowe warunki, jakie nakłada na nie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Unijne rozporządzenie wymusza zmiany prawa o ochronie danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich. W Polsce wdrożenie RODO wymusi zmiany w około 600 ustawach. Największa rewolucja czeka banki i ubezpieczycieli. Ponieważ wejście życie nowych zasad tuż, tuż, w tekście przypominamy, jak bezbłędnie przygotować się na zmiany.

czytaj więcej »

Pracodawca, który zatrudnia pracowników będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą. Obecnie takie prawo mają tylko Ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w lutym 2018 r. skończył 50 lat. Zachorował w kwietniu br. (zwolnienie obejmuje 15 dni). Od kiedy stosować mu limit 14 dni choroby, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe ? Już w tym roku, czy od przyszłego ? Jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem 4 200 zł miesięcznie. Poza stałą umową o pracę wykonuje dla nas drobne umowy zlecenia zawierane zwykle na krótkie okresy, dotyczące innych czynności niż na etacie. Ostatnia umowa jest trochę dłuższa i trwała od 16 marca do 30 kwietnia (wynagrodzenie za marzec - 603 zł, za kwiecień 767 zł, w sumie 100 godzin), a zaświadczenie lekarskie opiewa na okres od 26 kwietnia do 10 maja. Czy i jak wliczać do podstawy świadczenia chorobowego wynagrodzenia z tych zleceń ? Poprzednie dwie umowy trwały: 1) od 6 do 13 lutego 2018 r. 2) od 4 do 12 grudnia 2017 r.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 roku pracownicy działów kadrowo-płacowych muszą przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy oraz pracowników w zupełnie nowy sposób. W tekście podpowiadamy, jak temu obowiązkowi sprostać w przypadku kandydatów na pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinien wyglądać kwestionariusz osobowy kandydata do pracy po wejściu nowych przepisów RODO od 25 maja 2018 r.? Czy kandydat do pracy powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na specjalnym oświadczeniu? Jakie inne zmiany powinny uwzględnić działy kadr w świetle nowych przepisów RODO?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zawrzeć umowę z cudzoziemcem na okres dłuższy niż wykazany w oświadczeniu o powierzeniu pracy, wiedząc że będziemy ponownie występowali o przedłużenie tego oświadczenia? Co w przypadku, gdy kolejna umowa zawarta z cudzoziemcem musi być umową na czas nieokreślony, a pozwolenie na prace jest wydawane terminowo, np. na okres 2 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszego urzędu gminy zwrócił się do nas z wnioskiem o zaliczenie do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej okresów pobierania w 1994 r. i 1997 r. zasiłków dla bezrobotnych w Kanadzie. Wystąpił również o zaliczenie okresu zatrudnienia w Kanadzie. Jak mamy postąpić?

czytaj więcej »

Niejednokrotnie pracodawcy mają wątpliwości , na jakich zasadach obliczyć odprawę rentową dla pracownika, gdy np. rozwiązano z nim umowę o pracę w trybie art. 53 kp w czwartym miesiącu pobierania przez niego świadczenia rehabilitacyjnego a po 12 miesiącach jego otrzymywania, ZUS przyznał byłemu podwładnemu rentę. Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień na podstawie porozumienia stron, do którego chcemy się przychylić. Co w tej sytuacji z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca organizuje wycieczkę dla emerytów i rencistów z ZFŚŚ. Dofinansowanie do wycieczki wynosi 980 zł. Jaki podatek powinien zapłacić emeryt i rencista?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownica zachorowała otrzymując kilkudniowe zwolnienie lekarskie, w związku z czym urlop został przerwany. Jednocześnie uzgodniliśmy, że niewykorzystaną jego część udzielimy w okresie letnim, a bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia pracownica wróci do pracy. Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć za tę osobę?

czytaj więcej »

wiper-pixel