WYDANIE ONLINE

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Osoba, która ukończyła 8-letnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Sprawdź, na czym te reguły polegają.

czytaj więcej »

Od października 2019 r. stawka PIT wynosi 17%. Dodatkowo obniżeniu uległy koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Niższy podatek i wyższe koszty uzyskania przychodu należy stosować od przychodów uzyskiwanych począwszy od 1 października 2019 r., zatem znajdą one zastosowanie m.in. w przypadku wynagrodzeń wrześniowych płatnych w październiku. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Odpis na ZFŚS – za okres od 1 sierpnia 2019 r. – zostanie odmrożony. W terminie do 31 października 2019 r. pracodawcy muszą wpłacić na rachunek ZFŚS dodatkowe środki wynikające ze zwiększonej wysokości odpisu. Upewnij się, jak zmienią się podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS za 2019 r.

czytaj więcej »

Od nowego roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2.600 zł, a minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia – do 17 zł.

czytaj więcej »

ZUS poinformował, iż pracuje nad modyfikacją formularza ZUS RCA.*W druku tym znajdzie się dodatkowe pole w celu wykazywania kwot wpłat na pracownicze plany kapitałowe, finansowanych ze środków pracodawcy. Upewnij się, jak wykazywać wpłaty na PPK do czasu zmiany formularza.

czytaj więcej »

Do tej pory program PPK wprowadziły największe firmy w Polsce. Mniejsze mają to jeszcze przed sobą. O pozostaniu w PPK każdy pracownik będzie musiał zdecydować samodzielnie, zatem pracownicy największych firm będą musieli podjąć decyzję, czy pozostają w programie, czy też z niego rezygnują. Jakie argumenty przemawiają za tym, żeby poważnie rozważyć udział w PPK. Poznaj opinię eksperta.

czytaj więcej »

Pracodawca wypłacił pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Od tego świadczenia obliczył i opłacił składki na ZUS, co zakwestionował pracownik. ZUS w interpretacji indywidualnej rozstrzygnął, kto ma rację w sprawie. Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika w wieku 24 lat, który jest na II roku studiów. Opłacamy mu miesięczne czesne w wysokości 420 zł. Od sierpnia nie pobieramy mu podatku od wynagrodzenia. Pracownik w miesiącu zachorował i przysługuje mu zasiłek, który wypłacamy. Czy od zasiłku zaliczkę pobieramy ? Jak rozliczyć miesiąc, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę, dofinansowanie oraz zasiłek za 5 dni choroby ? Wynagrodzenie wynosi 2 600 zł (oświadczenie PIT-2 jest).

czytaj więcej »

Elastyczne wykorzystanie zasobów zatrudnionej kadry wymaga odpowiedniego kształtowania umów o pracę już na etapie ich podpisywania. Umożliwia to czasem przesunięcie pracowników do innej pracy bez konieczności wręczania im wypowiedzeń dotyczących warunków pracy czy płacy. Nawet gdy wypowiedzenie takie wydaje się nieuchronne, warto przekonać pracownika do dobrowolnej modyfikacji umowy, a wcześniej wykorzystać rozwiązanie z Kodeksu pracy, które pozwala powierzać inną pracę na pewien okres bez zmiany umowy. Na zaprezentowanych 14 problemach z praktyki, nasz ekspert wyjaśnia, jak dokonać omawianej zmiany bez uszczerbku dla pracownika i pracodawcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracował w naszej firmie od 1 sierpnia 1983 r. do 29 lutego 1984 r. na 1/2 etatui podobno nie otrzymał świadectwa pracy, a teraz się domaga jego wydania. Nie znalazłam w archiwumakt osobowych tego pracownika. Czy można mu wydać (i w jakiej formie) potwierdzenie,że pracował w naszym zakładzie lub świadectwo pracy? Dodam, że zostało wydane wcześniejzaświadczenie na podstawie listy płac.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób pracodawca może zmienić obwieszczenie o czasie pracy, w którym ustalono, że praca odbywa się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, a soboty są dniami wolnymi od pracy. Jak wprowadzić zmianę polegającą na tym, aby:1) część pracowników (kilku) rozpoczynała pracę o 10.00 i kończyła o 18.00,2) możliwa była praca w soboty w wymiarze 4 godziny dziennie?U pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

czytaj więcej »

Aktualnie młodzi podatnicy są zwolnieni z PIT. Okazuje się jednak, że zwolnienie może mieć dość nieoczekiwane skutki np. w zakresie dzietności wśród młodych osób. Dlaczego? Wyjaśniamy w tekście.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze zmianą stanowiska pracy (bez zmiany wymiaru etatu) od września 2019 r pracownikowi została obniżona płaca zasadnicza. Z tytułu obniżenia płacy zasadniczej podwładnemu przysługuje dodatek wyrównawczy, obliczony jako różnica w płacy zasadniczej, oraz składniki zmienne – premie kwartalne z ostatnich 12 miesięcy poprzedzające zmianę płacy zasadniczej. Pracownik w tym okresie otrzymywał też premię z rezerwy oraz nagrodę specjalną. Oba składniki są wypłacane za szczególne osiągnięcia, dodatkowe zadania oraz nie są zależne od wysokości płacy zasadniczej. Jak poprawnie wyliczyć dodatek wyrównawczy? Czy do jego wyliczenia należy przyjąć, oprócz różnicy w płacy zasadniczej oraz składników zmiennych, tj. premie kwartalne, również premię z rezerwy oraz nagrodę specjalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 5 września uległa rozwiązaniu umowa o pracę na zastępstwo. Od kolejnego dnia podpisaliśmy z tym samym pracownikiem umowę na czas określony. Czy musimy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie w ostatnim dniu umowy na zastępstwo, a następnej wypłaty dokonać na koniec miesiąca? Czy też dopuszczalna jest wypłata wynagrodzenia z obu umów jednorazowo za cały miesiąc? Wskazuję, że pomiędzy umowami nie ma dnia przerwy, a warunki płacy nie uległy zmianie.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy spółka może udzielić wykonawcy (wykonującemu umowę o dzieło) zapomogi losowej do kwoty 6.000 zł, jeżeli uległ on wypadkowi samochodowemu poza pracą i otrzymał rachunek ze szpitala za leczenie? Dodam, że nasza spółka nie posiada ZFŚS – zapomoga byłaby wypłacona ze środków obrotowych. Jeżeli tak, czy w takim przypadku będzie ona zwolniona z opodatkowania w ramach limitu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w formie telepracy wyjeżdża na 17 dni w październiku i w tych dniach będzie brał udział w konferencji. Konferencja ma trwa 5 dni, a pozostałe dni pracownik będzie pracował tam na miejscu. Czy należy mu wystawić druk delegacji? Jeśli tak, to czy delegacja ma obejmować tylko dni udziału w konferencji? Czy ma on prawo do diet?

czytaj więcej »

Centrum Obsługi Telefonicznej jest to usługa polegająca na telefonicznej obsłudze klientów zgłaszających się do ZUS w celu uzyskania informacji lub załatwienia jakiejś sprawy. Ktoś może powiedzieć, że nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ takie usługi oferuje swoim klientom wiele mniejszych niż ZUS firm, banków czy instytucji. Tak jednak nie jest. Dlaczego? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

wiper-pixel