WYDANIE ONLINE

COVID-19 ma negatywny wpływ na wiele sfer naszego życia, nie tylko w kontekście zdrowotnym. Wielu przedsiębiorcom udało się ocalić funkcjonowanie firmy poprzez zastosowanie wobec pracowników pracy zdalnej, krótszego wymiaru czasu pracy lub zmniejszenia im wynagrodzenia. Sami zaś korzystali z instrumentów przewidzianych w tzw. tarczach antykryzysowych, np. zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące, zawieszenia działalności, preferencyjnych kredytów itp. Zaś ci, którzy utracili przychód w związku z pandemią i koniecznością likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej, mogli wystąpić o świadczenie postojowe, a pracownicy, którzy utracili pracę, o dodatek solidarnościowy. Te i inne rozwiązania zastosowane w związku z SARS-CoV-2 mają również znaczenie dla ustalania prawa do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość i podstawę wymiaru.

czytaj więcej »

wiper-pixel