WYDANIE ONLINE

Pytanie: Otrzymaliśmy pismo z ZUS informujące o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, które nie zostały przez niego opłacone od prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej. Czy ZUS ma prawo stosować takie zajęcia, a jeśli tak, to jakie są nasze obowiązki jako pracodawcy w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W ostatnim czasie można było zaobserwować praktykę niektórych komorników, polegającą na wysyłaniu do pracodawców pism dotyczących zajęć wynagrodzenia za pracę dłużników bez wstępnego sprawdzenia, czy dana osoba jest rzeczywiście zatrudniona u pracodawcy, do którego pismo o zajęciu wynagrodzenia zostało skierowane. Sytuacja taka wydarzyła się w naszej firmie już kilkukrotnie. Czy to jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowując ostatnią wypłatę, popełniłam błąd przy obliczaniu kwoty, którą powinnam potrącić jednej z pracownic w związku z zajęciem komorniczym z tytułu kredytu mieszkaniowego, albowiem nie uwzględniłam kwoty wolnej od potrąceń. W wyniku tego błędu na konto komornika została przelana kwota 1.356,78 zł, natomiast powinno być przekazane 1.234,56 zł. Co w tej sytuacji powinnam zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica poinformowała nas, że począwszy od poborów za kwiecień, mamy potrącać jej składkę na rzecz związków zawodowych w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego brutto. Sama informacja była złożona ustnie, natomiast pracownica przedłożyła nam zaświadczenie wydane przez zakładową organizację związkową potwierdzające, że z dniem 1 kwietnia osoba ta stała się jej członkiem, oraz informujące o wysokości należnej składki. Czy na tej podstawie możemy dokonać stosownego potrącenia?

czytaj więcej »

Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną zachodzi wtedy, kiedy do tego samego wynagrodzenia skierowano chociaż jedną egzekucję sądową i jedną egzekucję administracyjną.

czytaj więcej »

wiper-pixel