Czy można upoważnić pracodawcę do potrącenia zaległych zobowiązań z kwoty odprawy pośmiertnej

Pytanie:

Czy pracownik może przekazać pracodawcy oświadczenie, w którym wnosi, aby w sytuacji jego nagłej śmierci w trakcie trwania umowy o pracę, a także w razie pozostawienia jakichkolwiek niepokrytych jego zobowiązań wobec zakładu pracy (np. spłaty pożyczki zaciągniętej w zakładzie pracy ze środków ZFŚS lub zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej), kwoty należności zostały potrącone np. z przysługującej od zakładu pracy odprawy pośmiertnej?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Przegląd Płacowo-Kadrowy
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Przegląd Płacowo-Kadrowy

ZOBACZ OFERTĘ