150

Zarobki kierowników w instytucji publicznej – jawne także dla związków zawodowych

Zakładowa organizacja związkowa ma prawo do uzyskania informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dotyczy to także informacji o zarobkach kadry kierowniczej publicznej jednostki służby zdrowia.

Wyższe odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie powinno być zapisane w treści umowy

Wyższe niż kodeksowe odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego należy się pracownikowi tylko wówczas, jeżeli stosowne postanowienia, o podwyższonym odszkodowaniu, znajdą się w umowie o pracę. Jeżeli ich nie ma, odszkodowanie należy się na zasadach kodeksowych.

Wnioski o opiekę nad dzieckiem lub urlop – czy wykluczają zasiłek opiekuńczy

Pytanie: Na początku grudnia pracownik złożył wniosek o opiekę nad dzieckiem (art. 188 kp) na dzień 23 grudnia 2019 r. i 3 wnioski urlopowe (na okresy od 24 do 27 grudnia 2019 r., od 30 do 31 grudnia 2019 r., oraz od 2 do 3 stycznia 2020 r.). Następnie do zakładu pracy wpłynęły 2 zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do 14 lat (od 23 do 31 grudnia 2019 r. oraz od 2 do 3 stycznia 2020 r.). Jak powinniśmy rozliczyć nieobecność pracownika we wspomnianym okresie w związku z otrzymaniem wniosków o opiekę i urlop oraz zwolnień lekarskich obejmujących ten sam okres?

149

Zatrudnianie lekarzy: Urlopy szkoleniowe i uznawanie kwalifikacji – co nowego w 2020 r.

W 2020 rok lekarze i lekarze dentyści uzyskają prawo do płatnego urlopu szkoleniowego oraz urlopu na samokształcenie realizowanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Uproszczone zostaną również zasady zatrudniania cudzoziemców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE. Prześledźmy najważniejsze rozwiązania.

Zakaz dyskryminacji – dotyczy także wybranych pracowników samorządowych

Rada gminy lub miasta ma prawo ustalić wynagrodzenie zarządzającego gminą lub miastem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w uchwale, ale jeżeli uchwała ta nie może powodować obniżenia płacy motywowanego politycznie lub z innych powodów niż sposób wykonywania pracy przez wybranego pracownika samorządowego. Jest to zakazana przez Kodeks pracy dyskryminacja.

Wypis z dowodu osobistego – czy pracodawca może go stosować

Pytanie: Czy można umieszczać w aktach pracownika wypis z dowodu osobistego? Czy stosowanie takiego wypisu przez pracodawcę jest dopuszczalne w świetle zmienionych przepisów Kodeku pracy o danych osobowych?